गुम्मा पीआईयू

पीआईयू गुम्मा

कर्मचारी आईडीनामपदकार्यालयमोबाइलईमेल
400/220केवी सबस्टेशन गुम्मा 98160-53521 gummasubstation@hpptcl.in
341 एर. बरुन चौधरी वरिष्ठ प्रबंधक 01783-253920 9459079148 smgumma.tcl@hpmail.in
463 इंजीनियर शिवम भारद्वाज सहायक अभियंता (विद्युत) 01783-253920 7018753521 shivam.b.tcl@hpmail.in
604 इंजीनियर हितेश शर्मा सहायक अभियंता (विद्युत) 01783-253920 98173-99984 hitesh.sh.tcl@hpmail.in
623 इंजीनियर करण गर्ग सहायक अभियंता (विद्युत) 01783-253920 70182-37056 karansingh.tcl@hpmail.in
607 एर. आदित्य शर्मा सहायक अभियंता (विद्युत) 01783-253920 80917-33273 aditya.sh.tcl@hpmail.in
570 इंजीनियर सुमेश ठाकुर जेई (सी) 01783-253920 70183-50332 sumesh.tcl@hpmail.in
466 इंजीनियर प्रदीप कुमार जेई (ई) 01783-253920 9857672160 pradeep.tcl@hpmail.in
467 इंजीनियर सौरभ जेई (ई) 01783-253920 89884-82032 jeegummatl2@hpptcl.in
288 इंजीनियर मुकेश कुमार कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) 01783-253920 98573-35533 mukesh.k.tcl@hpmail.in
676 इंजीनियर साहिल कश्यप जेई (ई) 01783-253920 88944-71492 sahil.k.tcl@hpmail.in
798 एर. अश्विनी कुमार जेई (ई) -do- 70181-35862 ashwani.tcl@hpmail.in
469 श्री रोहित कुमार जूनियर टी-मेट 01783-253920 9738787509
470 श्री राकेश जूनियर टी-मेट 01783-253920 9816830358
616 उमेश चौधरी सहायक अभियंता (विद्युत) 7018354030 umesh.tcl@hpmail.in