Bhabanagar PIU

PIU Bhabanagar

Emp. IDNameDesignationOfficeMobileEmail
593 Er. Sanjay Negi Sr. Manager 01786-263449 7876122148 smbhaba.tcl@hpmail.in
357 Sh. Kam Raj Sr. Asstt. 01786-263449 94181-60672 negikamu84@gmail.com
856 Er. Prikshit A.E.(C) 70188-01143 prikshit.95.tcl@hpmail.in
832 Er. Ajay Kumar J.E.(C) 94598-58068
358 Sh. Bhagat Ram Chowkidar

GIS Substation Bhoktoo

Emp. IDNameDesignationOfficeMobileEmail
610 Er. Nikhil Chandel A.E.(Electrical) 94592-07240 , 7807867240 82199-89143 nikhil.c.tcl@hpmail.in
458 Er. Ram Kumar J.E. (Electrical) 94592-07240 , 7807867240 70184-55788 ram.kumar.tcl@hpmail.in
362 Sh. Sanjeev Kumar J.Tmate 94592-07240 / 7807867240 88946-94452 s.ksanjeev@gmail.com

GIS Substation Wangtoo

Emp. IDNameDesignationOfficeMobileEmail
612 Er. Tsering Wangchuk A.E.(Electrical) 01786-263449 7018322815 tsering.tcl@hpmail.in
615 Er. Sandeep Kumar A.E.(Electrical) 01786-263449 83685-77015 sandeep.tcl@hpmail.in
619 Er. Shakti Deryan A.E.(Electrical) 01786-263449 94186-81135 shakti.negi.tcl@hpmail.in
858 Er. Ashwani Mehta A.E.(E) 8219664841 ashwani.94.tcl@hpmail.in
648 Er.Nitish Thakur J.E.(Electrical) 01786-263449 70184-06453 nitish.1995.tcl@hpmail.in
664 Er. Sunil Kumar J.E.(Electrical) 70184-45291 sunil.tcl@hpmail.in
761 Hitesh Chauhan J.E.(E) 82195-82141 hitesh.ch.tcl@hpmail.in
359 Sh. Ram Gopal J.Tmate 01786-263449 89883-41319 coolboymehta09@gmail.com

Switching-Substation Urni

Emp. IDNameDesignationOfficeMobileEmail
665 Er. Gulpal Thakur J.E.(E) 01786-263449 8219714074 gp.thakur.tcl@hpmail.in
658 Er. Amitabh Jassal J.E.(E) 9816257782 amitabh.jas.tcl@hpmail.in
360 Sh. Dheeraj Kumar J.Tmate 01786-263449 94592-35201 yanukanwar89@gmail.com
361 Sh. Sushil Kumar J.Tmate 01786-263449 98162-13329 deepumehta122@gmail.com

66 KV Bhagipul to Kotla

Emp. IDNameDesignationOfficeMobileEmail
350 Er. Dipankar Negi A.E. (Electrical) 01786-263449 94597-33101 dipankar.tcl@hpmail.in